je prázdný Košík

Jste na stránce: Zdravé ponožky / O nás / Vrácení zboží

je prázdný Košík

Vrácení zboží

Jste-li držitelem/držitelkou naší Zákaznické karty a pokud vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje anebo jste si to s nákupem prostě rozmysleli, máte u nás možnost vrátit zakoupené zboží v průběhu 21 dnů od doručení. Tuto možnost nabízíme pro držitele Zákaznické karty nad rámec našich zákonných povinností zcela zdarma. Pro urychlení vyřízení Vašeho požadavku prosím zašlete spolu s vráceným zbožím i kopii dokladu o koupi, Děkujeme.

 

(Výňatek z Obchodních podmínek):

Kupující, je-li jím spotřebitel, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o:

  • Smlouvu, pak ode dne převzetí Zboží.
  • Smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika druhů Zboží nebo částí, pak ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
  • Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, pak ode dne převzetí první dodávky Zboží.

Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou podobu a Kupující jej může učinit buďto prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy na internetových stránkách Prodávajícího a Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí nebo korespondenčně zasláním písemného odstoupení na adresu: Karel Polášek, Tylova pasáž, Tylovo náměstí 4, 120 00, Praha 2.
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho převzetí prodávajícím (není tedy nezbytně nutné pro naplnění lhůty doručit i samotné Zboží).

V zájmu urychlení vyřízení odstoupení od Smlouvy Prodávající doporučuje zaslat Zboží na adresu, ze které bylo Zboží odesláno spolu s písemným odstoupením obsahujícím následující údaje: jméno a příjmení Kupujícího, jeho adresu, datum objednání a datum převzetí a označení případně popis Zboží a jeho množství, bankovní účet, na který má Prodávající vrátit přijaté plnění, případně podpis Kupujícího a důvod odstoupení (není podmínkou).

0.030097007751465