je prázdný Košík

Jste na stránce: Zdravé ponožky / O nás / Právní doložka

je prázdný Košík

Právní doložka

§ § § § § § §

 

Právní doložka

Materiály publikované na těchto webových stránkách mohou být chráněny autorským zákonem.
Výrobky a služby presentované prostřednictvím těchto webových stránek včetně informací o nich a zejména pak jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob a zároveň mohou být názvy a označení výrobků, služeb a společností registrovanými obchodními známkami chráněnými právními předpisy.
Veškeré součásti webových stránek, zejména popisy a vyobrazení nabízených výrobků včetně všech ostatních popisů, textů a vyobrazení, rozložení či kategorií eshopu mohou být jakýmkoliv způsobem zkopírovány anebo zpřístupněny na jiném místě, než jsou tyto stránky, pouze a výlučně na základě písemného souhlasu majitele těchto stránek.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití standardními formami zabezpečení. Data získaná se souhlasem kupujících jsou uchovávána na serveru, který je majetkem provozovatele a nejsou sdílena se třetími osobami, vyjma údajů poskytnutým externím dopravcům za účelem doručení objednaného zboží.
Dovolujeme si dále upozornit na skutečnost, že z důvodu přebírání některých informací presentovaných na webových stránkách od třetích stran, mohou být některé údaje chybné a nepřesné a mohou být proto kdykoliv aktualizovány bez předchozího upozornění, jakož i na možnost změny nabízených výrobků, jejich vyobrazení, popisu a informací.
Neneseme ani žádnou odpovědnost vůči jiné straně za jakékoliv škody, způsobené použitím informací z těchto webových stránek.

0.11520600318909